Start ABECADŁO Abecadło Biesowice
Abecadło Biesowice

Od 1 września 2011 r. w szkołach podstawowych Gminy Kępice realizowany jest projekt „Abecadło”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dostosowanego do ich zdiagnozowanych potrzeb. W ramach projektu realizowane są zajęcia czytania i pisania, gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Ponadto odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w zakresie matematyki. 
W okresie projektu odbędzie się 1860 dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (po 372 godziny zajęć poszczególnych typów).
W projekcie bierze udział 263 uczniów (136 dziewczynek i 127 chłopców) z sześciu szkół podstawowych Gminy Kępice.
Do końca roku 2011 odbyło się 684 godziny zajęć pozalekcyjnych (czytanie i pisanie - 138 godzin, matematyka - 143 godziny, gimnastyka korekcyjna - 144 godziny, logopedia - 118 godzin, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 141 godzin). Zajęcia te prowadziło 34 nauczycieli z Naszej Gminy.
Na realizację projektu Gmina Kępice otrzymała 198 956,40 złotych, z czego do końca roku 2011 wykorzystano 109 432,04 złotych.
Nad realizacją projektu czuwa koordynator – Alina Weiwer – dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach. 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Dzisiaj jest: Niedziela
24 Września 2023
Imieniny obchodzą
Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor,
Tomir, Uniegost

Do końca roku zostało 99 dni.
Zodiak: Waga