Start
Szkoła Podstawowa im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach
„Czy Einstein by potrafił …? Bo my tak”

 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 7 i 8 realizują projekt pod tytułem „Czy Einstein by potrafił …? Bo my tak”. Dzięki dofinansowaniu Fundacji mBanku mogą realizować ciekawe pomysły i rozwiązywać problemy w sposób twórczy.


Celem tego projektu jest zastosowanie matematyki do badania zjawisk fizycznych oraz szukanie odpowiedzi na niebanalne pytania.
We wrześniu zespół projektowy znalazł odpowiedzi na pytania:


• Czy Einstein by potrafił ugotować herbatę?
• Czy Einstein by potrafił zrobić zdjęcie?
• Czy Einstein by potrafił jeździć na rowerze?


Wspólnie z kolegami z klasy 4 i 5 wykonano doświadczenia i przeprowadzono pomiary. Dokonano obliczeń matematycznych dotyczących postawionych pytań.
Przed nami kolejne zagadki, więc zapraszamy do wspólnej nauki poprzez zabawę.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Więcej…
 
Z matematyką na co dzień

 

Od września uczniowie klasy 4 i 5 realizują projekt pod tytułem „Z matematyką na co dzień”. Dzięki dofinansowaniu Fundacji mBanku mogą w innowacyjny sposób odkrywać zastosowanie matematyki w codziennym życiu.
Uczniowie wezmą udział w warsztatach:


• „Matma w bibliotece – czyli ortografia na wesoło”;
• „Matematyczne małe co nie co”;
• „Matematyczne eksperymenty”.
Za nami już pierwsze warsztaty. Dzięki nim poznaliśmy staropolskie jednostki długości (ziarno. łokieć, stopa, dłoń, sznur), pola (hektar, ar) i objętości (baryła, kwarta, antał, beczka). Sprawdziliśmy też, ile ważą książki stojące na jednym regale w bibliotece oraz oszacowaliśmy ile by ważył 1 m3 papieru.
Do wspólnej nauki poprzez zabawę zapraszamy również rodziców. Już niedługo odbędzie się turniej sportowy „Gotowi do startu? Start!” oraz piknik „Matma nie chodzi spać”.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące konkursy:
• „Matematyka w obiektywie”;
• „Matematyczne jedzonko”;
• „Matematyka w domu”.


Zapraszamy zatem młodych i trochę starszych do wspólnej nauki poprzez zabawę.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Więcej…
 
Sprzątanie świata

W dniu 30 września przystąpiliśmy do akcji sprzątania świata.

Posprzątaliśmy teren wokół szkoły i dalej w kierunku cmentarza, boiska, lasu za boiskiem, panteonu. Na koniec spędziliśmy dobry czas przy ognisku :-)

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Więcej…
 
List Ministra Edukacji i Nauki

Warszawa, 1 września 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

przed nami rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.


Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemalw każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.


Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku.
W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historiai teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne
z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytyczneji racjonalnej oceny dziejów – trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej.
Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców.


Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.
Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.


W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie.
Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej.


Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 
Podręczniki język mniejszości narodowej - niemiecki

 

Kl I Ich und du dla kl I Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl II Ich und du dla kl II Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl III Ich und du dla kl III Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl IV Mach mit! - neu dla kl IV Halina Wachowska, Mieczysława Materniak książka + ćwiczenia

Kl V Mach mit! - neu dla kl V Halina Wachowska, Mieczysława Materniak książka + ćwiczenia

 
Podręczniki religia 2022/2023

Katecheza
Klasa „0”
„Kocham Pana Jezusa”(dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa I szkoła podstawowa
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa II szkoła podstawowa
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa III szkoła podstawowa
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Kl. IV szkoła podstawowa /stara/
Zaproszeni przez Boga red. Zbigniew Marek SJ

Klasa V szkoła podstawowa
„Bóg szuka człowieka” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VI szkoła podstawowa
„Jezus nas zbawia”(dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VII szkoła podstawowa
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VIII szkoły podstawowej /stara/
Jezus działa i zbawia  red. Zbigniew Marek SJ

 
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

24 czerwca 2022r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji!

zobacz zdjęcia
(więcej zdjeć na szkolnym FB)

Więcej…
 
List Pomorskiego Kuratora Oświaty

„Czy to nie przyjemne,
że jest tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy?
To właśnie sprawia, że ja się tak cieszę życiem.”

Lucy Maud Montgomery,
„Ania z Zielonego Wzgórza“

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy
Szkół i Placówek Oświatowych

województwa pomorskiego,
Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

W dniu zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022 składam podziękowanie Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, a także Pracownikom Administracji i Obsługi za sumienną pracę edukacyjną oraz wychowawczą wykonywaną z wyjątkowym zaangażowaniem, w trakcie której trzeba niejednokrotnie pokonywać różne przeszkody oraz sprostać licznym wyzwaniom. Dziękuję za kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Ufam, że wszystko to daje Państwu satysfakcję, a uczniowie darzą Państwa wdzięcznością. Gratuluję wszelkich, nawet najmniejszych, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, odkrytych talentów, umiejętnego rozwiązania problemów i rozwiania młodzieńczych trosk. Dziękuję za wrażliwość i empatię oraz wsłuchiwanie się w potrzeby przybyłych z Ukrainy dzieci oraz za wszelką pomoc okazaną wojennym uchodźcom. Niech wakacje będą czasem wytchnienia od trudów codzienności, czasem realizacji planów i marzeń, ale nade wszystko czasem głębokiej wdzięczności za to, że możemy żyć w pokoju i być razem, w gronie najbliższych.

Winszuję wszystkim Uczniom uzyskanych wyników w nauce. Każdy z Was jest wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach! Przed Wami wakacyjne dni radości, beztroski, wspólnej zabawy, nawiązywania nowych przyjaźni. Wierzę, że w tym czasie z ochotą pomożecie wykonywać obowiązki domowe, a także będą Wam towarzyszyć ciekawe książki, które przeniosą Was do bezkresnego świata wyobraźni. Niech wakacje będą bezpieczne i spokojne. Wróćcie do szkoły uśmiechnięci i szczęśliwi, pełni sił do dalszej nauki i pracy.

Gratuluję Absolwentom. Wierzę, że osiągnięte wyniki egzaminów pozwolą Wam dostać się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, na wyższe uczelnie lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Serdecznie dziękuję Rodzicom Uczniów za współpracę ze Szkołą w dążeniu do wychowania dzieci na mądrych i dobrych ludzi. Jestem przekonana, że osiągnięcia i sukcesy Waszych dzieci są powodem do odczuwania rodzicielskiej dumy. Dzięki Państwa miłości i trosce mogą rozwijać skrzydła.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 
Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022r.


 

Zakończenie DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW. 

Msza Św. godzina 730  

W szkole, o godzinie 900 - Sala gimanstyczna. Apel, rozdanie świadectw i wręcznie nagród.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 15


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak